11 клас уроки

Урок 23. Біологія 11 класУрок 23. Біологія 11 клас
Селекція. Методи селекції ПЛАН • Селекція як прикладна галузь біології • Методи селекції • Штучний добір...
Урок 15. Біологія 11 класУрок 15. Біологія 11 клас
Види мутацій. Мутагени ПЛАН • Геномні, хромосомні, генні мутації • Види геномних мутацій • Види хромосомни...
урок стройової підготовки 11 класурок стройової підготовки 11 клас
Фрагмент уроку предмета "Захист Вітчизни" з відпрацювання стройових прийомів. Учитель Кризької ЗОШ І-ІІІ...
Урок 40. Біологія 11 класУрок 40. Біологія 11 клас
Розв'язування задач з екології Методичні настанови: • Завдяки трофічним зв'язкам у біогеоценозі відбува...
Урок 3. Біологія 11 класУрок 3. Біологія 11 клас
Однодомні та дводомні рослини • Однодомними є такі рослини, у яких на одній особині утворюються чоловічі...
Урок 26. Біологія 11 класУрок 26. Біологія 11 клас
Запліднення у рослин і тварин Запліднення - процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин (гамет) з...
Урок 21. Біологія 11 класУрок 21. Біологія 11 клас
Генетика людини ПЛАН • Методи генетики людини • Каріотип людини. Порушення каріотипу. • Особливості геном...
Урок 31. Біологія 11 класУрок 31. Біологія 11 клас
Життєві цикли тварин Прості та складні життєві цикли • Складні життєві цикли здійснюються через чергуванн...
Урок 20. Біологія 11 класУрок 20. Біологія 11 клас
Особливості геному еукаріотів ПЛАН • Загальні риси організації геному еукаріотів • Мозаїчна будова генів...
Урок 9. Біологія 11 класУрок 9. Біологія 11 клас
Зчеплене успадкування. Кросинговер. Хромосомна теорія спадковості Кросинговер - обмін ділянками між гомол...
Урок 14. Біологія 11 класУрок 14. Біологія 11 клас
Спадкова мінливість (комбінативна і мутаційна) ПЛАН • Мінливість організмів, види мінливості • Комбінатив...
Урок 38. Біологія 11 класУрок 38. Біологія 11 клас
Взаємодії організмів в екосистемах. Ланцюги живлення Трофічний ланцюг- це послідовність організмів, що...
Урок 35. Біологія 11 класУрок 35. Біологія 11 клас
Популяція, її характеристика та структура Популяція (від англ.popylation)- ізольоване поселення організмів одно...
Урок 10. Біологія 11 класУрок 10. Біологія 11 клас
Методи генетичних досліджень Термін «генетика» запропонував Вільям Бетсон у 1905 р.
Урок 11. Біологія 11 класУрок 11. Біологія 11 клас
Взаємодія алельних і неалельних генів. Позаядерна спадковість.
Урок 25. Біологія 11 класУрок 25. Біологія 11 клас
Основні напрямки сучасної біотехнології ПЛАН • Основні напрямки біотехнології • Біологічні методи борот...
Урок 12. Біологія 11 класУрок 12. Біологія 11 клас
Розв'язування типових задач з генетики ПЛАН • Визначення типів гамет за генотипом • Задачі на моногібридн...
Урок 1. Алгебра 11 класУрок 1. Алгебра 11 клас
Числовою послідовністю 𝑦𝑛 називають функцію y=f(n), означену на множині натуральних чисел ℕ, і позначають...
Урок 8. Біологія 11 класУрок 8. Біологія 11 клас
Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю ПЛАН • Механізми визначення статі в різних організ...
Урок 28. Біологія 11 класУрок 28. Біологія 11 клас
Особливості розвитку людини. Діагностування вад розвитку та їх корекція. Ембріотехнології Етапи ембріоген...
Урок 27. Біологія 11 класУрок 27. Біологія 11 клас
Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів. Ембріональний період Онтогенез • Індивідуальний розвит...
Урок 42. Хімія 11 класУрок 42. Хімія 11 клас
Оксигеновмісні сполуки. Жири.
1 урок математика онлайн навчання 10 -11 клас Чаплинський район Херсонська область1 урок математика онлайн навчання 10 -11 клас Чаплинський район Херсонська область
Даний урок містить теоретичний та практичний матеріал з теми : "Квадратні рівняння". Призначений для ознайо...
Урок 10. Хімія 11 класУрок 10. Хімія 11 клас
Алкени: загальна характеристика і фізичні властивості.
Урок 6. Хімія 11 класУрок 6. Хімія 11 клас
Хімічні властивості алканів 1. Реакції окиснення: повне, неповне, часткове 2. Реакції заміщення 3. Термічний...
Урок 19. Біологія 11 класУрок 19. Біологія 11 клас
Геном. Особливості геному вірусів та прокаріотів ПЛАН • Геном, склад геному • Особливості геному вірусів....
Урок 43. Біологія 11 класУрок 43. Біологія 11 клас
Біогеохімічні цикли як основа біосфери Біогенна міграція атомів-переміщення їх від одного виду організму...
Урок 24. Українська література 11 класУрок 24. Українська література 11 клас
Література в Західній Україні (до 1939 р.) Для літератури Західної України (до 1939 р.) характерні: автономніст...
Урок 16. Біологія 11 класУрок 16. Біологія 11 клас
Розв'язування задач на визначення виду мутацій ПЛАН • Задачі на визначення геномних мутацій • Задачі на...
Урок 33. Біологія 11 класУрок 33. Біологія 11 клас
Екологічні фактори Екологічні фактори - це окремі компоненти і елементи середовища існування які безпосер...
Урок 22. Біологія 11 класУрок 22. Біологія 11 клас
Генотип як цілісна система. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу ПЛАН • Поняття генетики •...
Урок 28. Українська література 11 класУрок 28. Українська література 11 клас
Еміграційна література «Празька поетична школа» та її представники Еміграційна література (література...
Урок 30. Біологія 11 класУрок 30. Біологія 11 клас
Життєві цикли рослин Для одноклітинних, які розмножуються поділом (таких як амеба), поняття «життєвого...
Урок 13. Фізика 11 класУрок 13. Фізика 11 клас
Постійний електричний струм (Закони Кірхгофа) Слід зазначити, що далеко не всі складні кола, що складаються...
Урок 27. Українська література 11 класУрок 27. Українська література 11 клас
Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю» Народився 22 лютого 1880 р. в с. Оглядів Радехівського району...
Урок 14. Хімія 11 класУрок 14. Хімія 11 клас
Алкіни: загальна характеристика і фізичні властивості Алкіни – вуглеводні з відкритим карбоновим ланцюго...

11 клас уроки

Комментарии запрещены.

Это Интересно:
Клипы и Сериалы онлайн
Рубрики
Новые видеоуроки:
Видео уроки он-лайн