урок українська мова 10 клас

Фонетика. Орфографія. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"Фонетика. Орфографія. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"
Відео з першого модулю курсу «Лайфхаки з української мови». Лекція 1. Реєстрація на курс: https://www.ed-era.com/ukr-lifehack...
Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №10. ПрикметникОнлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №10. Прикметник
зно #зно_2015 #зно_2016 #зно_2017 #подготовка_к_зно #українська_мова_та_література #зно_українська_мова_та_літерату...
2-Українська мова-10 клас-Мовні норми2-Українська мова-10 клас-Мовні норми
Урок підвищеної якості з української мови у 10 класі в "Онлайн-школі "Альтернатива" http://online-shkola.com.ua.
Урок 35. Українська мова 10 класУрок 35. Українська мова 10 клас
Тропи. Порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха Багатозначність (полісемія) - наявність у слова...
Урок 2. Українська мова 10 класУрок 2. Українська мова 10 клас
Мовна норма - це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і сприймаються носіями мови як зразок...
Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №5. Лексикологія. Фразеологія.Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література №5. Лексикологія. Фразеологія.
зно #зно_2015 #зно_2016 #зно_2017 #подготовка_к_зно #українська_мова_та_література #зно_українська_мова_та_літерату...
Урок 16. Українська мова 10 класУрок 16. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису великої букви Пишемо велику букву у власних назвах: • у назвах художніх творів,...
Апостроф. М'який знак. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"Апостроф. М'який знак. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"
Відео з першого модулю курсу «Лайфхаки з української мови». Лекція 2. Реєстрація на курс: https://www.ed-era.com/ukr-lifehack...
Українська мова 10 класУкраїнська мова 10 клас
10клас #Мова #НоваШкола У цьому плейлисті ми збираємо колекцію кращих відео-уроків за темами шкільного...
Урок 28. Українська мова 10 класУрок 28. Українська мова 10 клас
Слово і його лексичне значення. Стилістично нейтральна, емоційно й експресивно забарвлена лексика. Лексико...
Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та література № 1. Фонетика. ГрафікаОнлайн-урок ЗНО. Українська мова та література № 1. Фонетика. Графіка
зно #зно_2015 #зно_2016 #зно_2017 #подготовка_к_зно #українська_мова_та_література #зно_українська_мова_та_літератур...
Урок 18. Українська мова 10 класУрок 18. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними Ненаголошені, що не перевіряються наголосом...
Урок 3. Українська мова 10 класУрок 3. Українська мова 10 клас
Фонетика • звукова система мови, • артикуляційні й акустичні особливості звуків, • закономірності їх...
Помилки в українській мові, яких припустився Олександр Авраменко - експрес-урокПомилки в українській мові, яких припустився Олександр Авраменко - експрес-урок
Протягом року Олександр Авраменко припустився кількох помилок у своїх онлайн уроках. Дивіться відео та...
Урок 30. Українська мова 10 класУрок 30. Українська мова 10 клас
Просторічні, діалектні слова, їхні стилістичні функції Просторічна лесика • слова нелітературні (уживані...
Урок 9. Українська мова 10 класУрок 9. Українська мова 10 клас
Вимова голосних та приголосних звуків. Норми вимови 1. Визначте, у якому рядку підкреслена буква позначає...
Урок 10. Українська мова 10 класУрок 10. Українська мова 10 клас
Позначення на письмі голосних та приголосних звуків Графіка - розділ мовознавства, який вивчає сукупність...
Українська мова. 8 клас. Прикладка як різновид означення. Учитель ТЗОШ№27 Намака Н.Я.Українська мова. 8 клас. Прикладка як різновид означення. Учитель ТЗОШ№27 Намака Н.Я.
Відеопрект "Урок 10 хвилин". Українська мова. 8 клас. Прикладка як різновид означення. Учитель Тернопільської...
Урок 26. Українська мова 10 класУрок 26. Українська мова 10 клас
Правопис слів іншомовного походження Написання и, і, ї Пишемо и • у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч,...
Урок 4. Українська мова 10 класУрок 4. Українська мова 10 клас
Стилістичні засоби фонетики • алітерація • асонанс • звукова анафора • звукова епіфора • рима • звукові...
Урок 15. Українська мова 10 класУрок 15. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису великої букви Пишемо велику букви • перше слово, яким починається текст; • слово...
Урок 31. Українська мова 10 класУрок 31. Українська мова 10 клас
Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції Історизми • поняття, пов'язані зі старими суспільни...
Урок 7. Українська мова 10 класУрок 7. Українська мова 10 клас
Вимова голосних та приголосних звуків. Асиміляція Асиміляція - уподібнення звуків у потоці мовлення за...
Урок 29. Українська мова 10 класУрок 29. Українська мова 10 клас
Специфічно побутова лексика, професійно виробнича, наукова і ділова лексика Лексика • споконвічна і запоз...
Урок 20. Українська мова 10 класУрок 20. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних.
Урок 14. Українська мова 10 класУрок 14. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису апострофа в словах іншомовного походження Буквосполучення ЙО, ЬО після р у кінці...
Урок 23. Українська мова 10 класУрок 23. Українська мова 10 клас
Чергування приголосних звуків. 1 частина • г — з — ж нога — нозі — ніжка • к — ц — ч рука — руці — ручка...
Урок 12. Українська мова 10 класУрок 12. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису знака м'якшення Зверніть увагу! • -нч-, -нш-, н-ж, -нщ- без Ь інжир, кінчик, денщик,...
Урок 17. Українська мова 10 класУрок 17. Українська мова 10 клас
Зверніть увагу! • Володимир Великий • Карл Дванадцятий прикметники у складі • Данило Галицький особових...
Урок 1. Українська мова 10 класУрок 1. Українська мова 10 клас
Сучасна людина має • сприймати будь-яку форму мовлення, • видобувати необхідну інформацію, • створювати...
Урок 11. Українська мова 10 класУрок 11. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису знака м'якшення Ь – знак м'якшення пишемо • після д, т, з, с, дз, ц, л, н на позначе...
Урок 19. Українська мова 10 класУрок 19. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису слів із подвоєнням та подовженням приголосних Подвоєння приголосних • збіг...
Урок 22. Українська мова 10 класУрок 22. Українська мова 10 клас
Чергування голосних звуків. 2 частина Чергування [о] з [е] після ж,ч,ш та й Пишемо е • перед м'якими приголосн...
Онлайн-урок підготовки до ЗНО з української мови та літератури №10 "Складні речення"Онлайн-урок підготовки до ЗНО з української мови та літератури №10 "Складні речення"
зно #подготовка_к_зно #українська_мова #зно_українська_мова #підготовка_до_зно #підготовка_зно #внешколы.
ЛексикологіяЛексикологія
лексика української мови за походженням і вживанням. За 20 хвилин ви зможете ознайомитися з лексикою україн...
Урок 25. Українська мова 10 класУрок 25. Українська мова 10 клас
Чергування приголосних звуків. 3 частина Зверніть увагу! б бл любити – люблю п пл топити – топлю в + [л'] =...
Урок 33. Українська мова 10 класУрок 33. Українська мова 10 клас
Лексико-стилістичні синоніми, їхні види Синоніми - слова, які мають близьке чи однакове лексичне значення,...
Прикметник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"Прикметник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови"
Відео з третього модулю курсу «Лайфхаки з української мови». Лекція 8. Реєстрація на курс: https://www.ed-era.com/ukr-lifeha...
Урок 8. Українська мова 10 класУрок 8. Українська мова 10 клас
Вимова голосних та приголосних звуків Асиміляція – процес впливу наступного приголосного на попередній,...
Урок 34. Українська мова 10 класУрок 34. Українська мова 10 клас
Контекстуальні синоніми, перифрази, переносне значення слів Перифраз • Шевченків край, Тарасова земля...
Урок 32. Українська мова 10 класУрок 32. Українська мова 10 клас
Запозичені слова, їхні стилістичні Визначте рядок, у якому усі слова запозичені фортепіано, арфа, сопілк...
Урок 13. Українська мова 10 класУрок 13. Українська мова 10 клас
Складні випадки правопису апострофа Апостроф - надрядковий графічний знак, що не означає жодного звука,...
Урок 21. Українська мова 10 класУрок 21. Українська мова 10 клас
Чергування голосних звуків. 1 частина - зміни у звуковому складі при словозміні. несу – ніс [е] [і] мого –...

урок українська мова 10 клас

Комментарии запрещены.

Это Интересно:
Клипы и Сериалы онлайн
Рубрики
Новые видеоуроки:
Видео уроки он-лайн