уроки се

Как се прави res в Minecraft УРОК!


/res select vert /res create [ime na resa] /res pset [ime na resa] [ime na igrach] trusted true/false /res set [ime na resa] move true/false /res rename [Staro ime] [Nowo ime] /res remove [ime na resa]

уроки се

Комментарии запрещены.

Это Интересно:
Клипы и Сериалы онлайн
Рубрики
Новые видеоуроки:
Видео уроки он-лайн